Werking praktijk

WERKING PRAKTIJK

ALGEMENE INFORMATIE


Alle artsen werken geconventioneerd, dus volgens de officieel vastgestelde tarieven van het RIZIV.


Ze werken enkel op afspraak via onze online agenda of op 014/86.78.78


Betalen met bancontact is mogelijk en wij geven hieraan de voorkeur


In deze praktijk hechten we veel belang aan preventie. In dit kader word je ook per mail of telefoon gecontacteerd wanneer het tijd is voor een bepaald onderzoek of behandeling (jaarlijkse bloedname, griepspuit, ...). Indien je dit niet wenst, gelieve dit dan expliciet te laten weten aan ons secretariaat.


Wij behandelen elke patiënt op een respectvolle manier, en verwachten ook dat patiënten respect hebben voor elke medewerker en stagiair(e) in onze praktijk.


Er wordt veel belang gehecht aan de opleiding van studenten geneeskunde. Dit houdt in dat hier regelmatig studenten geneeskunde van de Universiteit Leuven stage lopen. Op die momenten is het mogelijk dat de wachttijd oploopt. Indien je de aanwezigheid van de student niet wenst, gelieve dit dan voor de consultatie aan de arts mee te delen. Al onze stagiaires zijn uiteraard gebonden aan beroepsgeheim.
VOORSCHRIFTEN EN ATTESTENVoorschriften en attesten worden standaard tijdens een raadpleging afgeleverd. Per uitzondering kan er nu in de COVID-19 crisis tijdens een beluurtje achter voorschriften gevraagd worden. Je arts zal steeds beslissen of dit kan, of dat een consult nodig is.


Jouw arts mag enkel attesten schrijven, die stroken met de waarheid. Maak het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen uiteraard altijd geweigerd worden.


Vanaf 25 mei 2018 is de 'algemene verordening gegevensbescherming' in werking getreden, beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation). Deze wetgeving heeft als doel de persoonlijke gegevens van de Europese burgers te beschermen. Concreet houdt deze wetgeving ook in dat wij geen medische gegevens (zoals bloeduitslagen) per e-mail mogen versturen. Voor meer informatie zie onze pagina 'Privacy Wetgeving'.


Documenten die jouw arts voor jou klaarlegt, kunnen elke werkdag afgehaald worden tussen 8u-12u en 16u-18u.TELEFONISCH CONTACTElke dag tussen 17-18u zijn de artsen telefonisch bereikbaar voor het bespreken van resultaten.


Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor arts als patiënt.

Voor adviezen of resultaten kan u dagelijks bij ons terecht tijdens het telefonisch uurtje.

Voor uitgebreid advies kan u beter een afspraak maken.