Nuttige informatie


VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN
Voorschriften en attesten worden uitsluitend tijdens een raadpleging afgeleverd. Het RIZIV laat het zomaar ophalen van voorschriften niet meer toe. Jouw arts schrijft steeds voldoende medicatie voor om de periode tot de volgende raadpleging, waarop zij controle nodig acht, te overbruggen. Het tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn.Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen.Je arts mag enkel attesten schrijven, die stroken met de waarheid. Maak het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen uiteraard altijd geweigerd worden.
ALGEMENE INFORMATIE
Alle artsen werken geconventioneerd.

(zij werken volgens de officieel vastgestelde tarieven van het RIZIV)De artsen werken enkel op afspraak via online agenda of telefonischBetalen met bancontact is mogelijk en wij geven hieraan de voorkeurDe praktijk behaalde het Gouden Niveau van het POP (Praktijk Ondersteunend Programma), en volbrachten met vrucht het driejarig kwaliteitsbevorderend traject.In deze praktijk hechten we veel belang aan preventie. In dit kader wordt u ook per mail of telefoon gecontacteerd wanneer het tijd is voor een bepaald onderzoek of behandeling (jaarlijkse bloedname, griepspuit, ...). Indien u dit niet wenst, gelieve dit dan expliciet te laten weten aan ons secretariaat.Er wordt veel belang gehecht aan de opleiding van studenten geneeskunde. Dit houdt in dat hier regelmatig studenten geneeskunde van de Universiteit Leuven stage lopen. Op die momenten is het mogelijk dat de wachttijd oploopt. Indien u de aanwezigheid van de student niet wenst, gelieve dit dan voor de consultatie aan de arts mee te delen.


Onderneming : 

Huisartsenpraktijk Oosterlo

KBO : 0742.606.858


Orde der Artsen : Jamblinne de Meuxplein 34-35, 1030 Brussel

Code van medische deontologie :

(https://ordomedic.be/nl/code-2018)